Spel i AIK Ungdomsfotboll - Ej Akademi 2023

AIK tar löpande emot barn (6-12 år) och ungdomar (13-18 år) som på eget initiativ tar kontakt med föreningen förutsatt att det finns plats i befintliga lag.

Prioritering vid intag av nya spelare:
1. Barn som bor i Solna kommun
2. Barn som bor i kranskommuner till Solna
3. Barn som bor bortom Solnas kranskommuner

Spelare mellan 6-12 år bosatta bortom Solnas kranskommuner rekommenderas att vara kvar i sitt närområde. Givetvis kan det finnas goda skäl till att en spelare längre bort ifrån spelar i AIK. I det fall den sökande anser att det föreligger särskilda skäl kan dessa uppges i rutan ”Kommentarer”. Här kan även annan information delges i det fall den sökande har specifika önskemål eller anledningar att söka sig till AIK Ungdomsfotboll.

Samtliga spelare som erbjuds plats i AIK garanteras en plats i verksamheten till dess att de är 18 år, under förutsättning att antalet spelare är tillräckligt för att bilda lag.

För en så smidig hantering som möjligt ber vi sökanden att noggrant fylla i samtliga uppgifter i formuläret.

I syfte att undvika missförstånd i samband med eventuella övergångar är det viktigt att den sökande informerar sin nuvarande klubb om att man sökt sig till AIK Ungdomsfotbolls verksamhet. AIK Ungdomsfotboll kontaktar alltid den sökandes nuvarande klubb för att säkerställa att det inte föreligger några hinder. Tillhör du för tillfället en klubb rekommenderar vi er att vara kvar säsongen ut. 

Deltagaravgifter för att spela i AIK 2023:
F/P 13-18 år - 4050 kr/år
F/P 10-12 år - 3450 kr/år
F/P 8-9 år - 2750 kr/år
F/P 6-7 år - 2150 kr/år
F/P 5 år - 1550 kr/år

Medlemsavgift:
F/P 6-12 år - 150 kr/år
F/P 13-17 år - 200 kr/år

Lagavgift:
Utöver nämnda kostnader tar lagen ut en avgift för att kunna åka på cuper, läger mm. Detta belopp begränsas till maxsummorna nedan som gäller för hela året.
F/P 8-9 år - 2000kr/år
F/P 10-12 år - 4000kr/år  
F/P 13-19 år - 6000kr/år

Maxkostnader:
Det totala beloppet för deltagaravgift och avgift till föräldraföreningen för familjer med fler än ett barn i verksamheten skall uppgå till max 20 000 kr/år.

Kö/väntelista:
Skulle vi inte kunna erbjuda er en plats hos oss vid tillfället, och ni ändå har ett fortsatt intresse av att börja spela hos oss, ber vi er att göra en ny intresseanmälan senare under året. Detta då vi inte arbetar med någon kö/väntelista.  

Svar på anmälan:
Vi återkopplar på er anmälan inom 15 arbetsdagar via mail. Viktigt att ni därför fyller i rätt mailadress i anmälan till målsman 1.
Steg 1 av 3 - Fyll i formuläret
Nuvarande klubb *
Personuppgifter
PersonNr * -  
Kön* Man   Kvinna
Förnamn *  
Efternamn *  
Adress *  
Postnummer *  
Ort *  
Kommentarer  
Målsman 1 personuppgifter
Namn *  
E-post *  
Jag tillåter inte foto

Formuläret är producerat av SportAdmin - För oss som älskar sport